Decizia Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energetica de majorare a preturilor plafon la benzina si motorina a fost suspendata prin hotararea judecatoriei Buiucani. Se intampla dupa ce Ministerul Economiei a solicitat instantei sa examineze anularea ordinului ANRE prin care au fost stabilite preturile la carburanti mai mari.

Publicat:13.06.2018, 05:40

Dupa ce ANRE a publicat ieri noile preturi pentru benzina si motorina, Ministerul Economiei a cerut instantei de judecata sa anuleze decizia ANRE de majorare a preturilor la carburanti.

Contactat de Pro TV, responsabilii de la Ministerul Economiei ne-au spus ca instanta de judecata a suspendat ordinul ANRE de majorare a preturilor pentru benzina si motorina.

Comunicatul emis de Ministerul Economiei:

Ministerul Economiei si Infrastructurii în comun cu Agentia pentru Protectia Consumatorului si Supravegherea Pietei solicita instantei de judecata sa examineze anularea Ordinului ANRE nr.61-a din 12.06.2018, prin care au fost stabilite noi preturi la carburanti, mai mari cu 34 de bani pentru un litru de benzina, si cu 32 de bani pentru un litru de motorina. De asemenea, se solicita suspendarea executarii Ordinului pâna la emiterea unei hotarâri irevocabile.


În urma examinarii Ordinului ANRE, credem ca acesta a fost emis contrar prevederilor legale, si anume fara a fi supus consultarilor publice cu partile interesate în vederea respectarii principiului transparentei în procesul decizional si a analizei factorilor care contribuie la scumpirea produselor petroliere, pe aceasta cale creându-se premise pentru a fi prejudiciat irecuperabil consumatorul final.


Conform art. 16 din Legea nr. 174 cu privire la energetica, sedintele Consiliului de administratie al ANRE, în cadrul carora se examineaza proiectele actelor normative de reglementare, cererile privind costurile de baza, privind preturile reglementate, tarifele reglementate ori hotarâri care pot avea impact asupra pietelor energeticii si asupra obligatiilor de serviciu public, urmeaza a fi consultate public.
Astfel, revizuirea preturilor plafon de comercializare cu amanuntul a produselor petroliere principale constituie subiect de interes public, aceasta urmând sa fie precedata de operatiunea privind consultarea publica.


De asemenea, în scrisoarea de chemare în judecata se mentioneaza ca pot fi încalcate drepturile si interesele legitime ale consumatorului. Mai exact, conform art. 6 lit. a) din legea nr. 105-XV privind protectia consumatorilor, orice consumator are dreptul la protectie împotriva riscului de a achizitiona un produs, un serviciu care ar putea sa-i prejudicieze drepturile si interesele legitime, acesta având dreptul a informatii complete, corecte si precise privind produsele si serviciile achizitionate.


Totodata, conform art. 1 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV, orice persoana care se considera vatamata într-un drept al sau, recunoscut de lege, de catre o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea în termenul legal a unei cereri este în drept sa se adreseze instantei de contencios administrativ pentru a obtine anularea actului, recunoasterea dreptului pretins si repararea pagubei pricinuite. Conform aceleiasi legi, cererea prin care se solicita anularea unui act administrativ sau recunoasterea dreptului pretins poate fi înaintata în termen de 30 de zile, iar acest termen începe a curge de la data primirii raspunsului la cererea prealabila sau data expirarii termenului prevazut de lege pentru solutionarea acesteia.