Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale a aprobat lista statelor pentru care se impune regimul de autoizolare la intrarea persoanelor pe teritoriul Republicii Moldova, in situatia starii de urgenta publica prin COVID-19, care intra in vigoare din 12 octombrie 2020.

Publicat:16.10.2020, 22:44

Lista se actualizeaza o data la 14 zile in ziua de vineri si intra in vigoare din ziua de luni a saptamanii viitoare;

Indicatorul pentru includerea in lista a statelor pentru care se impune regimul de autorizolare la intrarea persoanelor in Republica Moldova reprezinta incidenta cazurilor de infectie cu COVID-19 mai mare sau egal cu 50 de cazuri la 100.000 populatie;

Fisa epidemiologica se indeplineste obligatoriu pentru persoanele care intra pe teritoriul Republicii Moldova din lista statelor pentru care se impune regimul de autoizolare;

Se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetatenilor straini si apatrizilor care vin din tarile clasificate ca zona rosie cu urmatoarele exceptii:

- membri de familie ai cetatenilor moldoveni;

- persoane care poseda o viza de lunga sedere, un permis de sedere sau un document echivalent permisului de sedere eliberat de autoritati;

- persoane care se deplaseaza in interes profesional, dovedit prin viza, permis de sedere sau un alt document confirmativ, care include invitatia si/sau contractul incheiat cu o persoana juridica rezidenta in Republica Moldova;

- elevii/studentii straini care calatoresc in scopul admiterii sau sunt

inmatriculati in institutiile de invatamant din Republica Moldova;

- membrii familiilor cetatenilor straini care au permis de sedere in Republica Moldova;

- cetateni straini care activeaza in calitate de cadre didactice in Republica Moldova;

- titularii pasapoartelor diplomatice si de serviciu, membri ai misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare acreditate in Republica Moldova, ai organizatiilor/misiunilor internationale, precum si membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

- persoane in tranzit, inclusiv cei repatriati ca urmare a acordarii protectiei consulare. Itinerarul tranzitarii va fi stabilit de Inspectoratul General al Politiei de Frontiera;

- persoane care calatoresc din motive de sanatate si umanitare, inclusiv insotitorul, dupa caz (cu prezentarea documentelor confirmative);

- lucratorii transfrontalieri care intra in regim de mic trafic in Republica Moldova din Romania sau Ucraina, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenti economici din Republica Moldova;

- conducatorii auto si personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectueaza transportarea marfurilor si ai mijloacelor de transport persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului, echipajele si personalul de deservire ale aeronavelor/navelor, precum si brigazile si personalul de deservire ale garniturilor de tren.

Pentru cetatenii Republicii Moldova care traverseaza frontiera de stat pe sensul de intrare in Republica Moldova, si vin, direct sau in tranzit, din tari clasificate ca zona rosie, vor completa, in mod obligatoriu fisa epidemiologica, precum si vor semna declaratia pe propria raspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, in locurile determinate.

Exceptie de la subpunctul anterior se stabileste pentru urmatoarele categorii de persoane, in cazul in care nu prezinta semne clinice de infectie respiratorie sau stare febrila, respectiv, nu sunt obligati sa respecte regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile in locurile determinate:

- conducatori auto si personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfa si a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului, echipajele si personalul de deservire ale aeronavelor/navelor si brigazile si personalul de deservire ale garniturilor de tren;

- persoane care calatoresc din motive de sanatate sau umanitar, inclusiv insotitorul, dupa caz (cu prezentarea documentelor confirmative);

- elevii/studentii straini care calatoresc in scopul admiterii sau sunt inmatriculati in institutiile de invatamant din Republica Moldova sau de peste hotare;

- persoanele care se deplaseaza in interes profesional, dovedit prin viza, permis de sedere sau un alt document confirmativ, care include invitatia si/sau contractul incheiat cu o persoana juridica rezidenta in Republica Moldova;

- persoanele care calatoresc in strainatate in interes profesional si la revenire in tara prezinta confirmarea delegarii in strainatate din numele persoanei juridice rezidente a Republicii Moldova si contractul incheiat cu agentul economic din strainatate sau ordin de delegare emis de institutiile publice ale Republicii Moldova;

- lucratorii transfrontalieri care intra in Republica Moldova din Romania sau Ucraina, precum si cei din Republica Moldova angajati ai agentilor economici din tarile mentionate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agentii economici respectivi;

- titularii pasapoartelor diplomatice si de serviciu, membri ai misiunilor

diplomatice si ai oficiilor consulare acreditate in Republica Moldova, ai organizatiilor/misiunilor internationale, precum si membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

- persoane in tranzit.

Se interzice parasirea teritoriului Republicii Moldova pentru persoanele aflate in regim de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, in locurile determinatate.