Cabinetul de ministri a aprobat, ieri, in sedinta de Guvern, Regulamentul de acordare a compensatiilor pentru a acoperi partial prejudiciile din sectorul agricol cauzate de calamitatile naturale.

Publicat:01.08.2020, 11:43

Potrivit Agentiei de Interventie si Plati pentru Agricultura, solicitantii vor trebui sa depuna dosarele de solicitare a compensatiei la subdiviziunile teritoriale ale AIPA din raza teritoriala in care isi desfasoara activitatea.

Dosarul de acordare a compensatiei va contine urmatoarele documente obligatorii:

a) cererea de acordare a compensatiei;
b) declaratia, pe propria raspundere, privind completitudinea dosarului si veridicitatea informatiei inscrise in documentele prezentate;
c) copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice sau a certificatului de inregistrare a gospodariei taranesti;
d) copia extrasului din Registrul bunurilor imobile sau din Registrul contractelor de arenda;
e) copia Actului de constatare a pagubelor pentru recolta anului 2020, cauzate de seceta sau grindina;
f) copia primelor 8 file din Pasaportul Proiectului de infiintare a plantatiei horticole sau copia schitei de proiect in cazul plantatiilor de arbusti fructiferi si capsun.
g) copia de pe certificatul privind atribuirea codului IBAN, eliberat de catre banca comerciala;
h) copia Actului de infiintare a plantatiei perene, intocmit conform legislatiei.

Termenul limita de depunere a dosarului este 18 septembrie 2020.