Primarul orasului Ungheni, Alexandru Ambros, risca sa ramana fara mandat. ANI a remis in atentia Oficiului Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat o adresare in care a cerut ridicarea mandatului de primar. Acesta este invinuit de incalcarea regimului juridic al conflictelor de interese.

Publicat:14.01.2021, 12:04

In noiembrie 2018, aflandu-se in exercitiul functiei, acesta a semnat trei ordine de plata cu o firma care apartine sotiei sale pentru a achizitiona bunuri si servicii, incalcand astfel dispozitiile legale de declarare si solutionare a conflictului de interese prevazute de legislatia ANI.

Primarul a contestat in instanta de judecata actul emis de ANI, avand castig de cauza in instanta de fond si apel. Ulterior, ANI a depus un recurs la Curtea Suprema de Justitie, in baza Deciziei Colegiului Civil, Comercial si de Contencios Administrativ al Curtii Supreme de Justitiei, actul ANI a ramas definitiv.

In adresarea sa, ANI a solicitat Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat sa fie informata despre masurile pe care le va intreprinde pe acest caz.

Primarul urmeaza sa fie decazut din dreptul de a exercita o functie publica sau de demnitate publica, inclusiv mandatul de primar pentru o perioada de 3 ani si va fi inscris in lista publica a persoanelor cu interdictii. Totodata, ordinele de plata semnate de catre primar vor fi declarate nule.