Ministrul Sanatatii, Viorica Dumbraveanu, si directorul ANOFM, Raisa Dogaru, au venit cu explicatii care este procedura prin care cetatenii pot beneficia de ajutorul de somaj. De asemenea, familiile cu copii vor beneficia de un ajutor de 1300 de lei.

Publicat:03.04.2020, 13:01

Viorica DUMBRAVEANU, MINISTRUL SANATATII, MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE: "De ajutorul de somaj beneficiaza persoanele care revin de peste hotare, indiferent daca au realizat stagiul de cotizare pe teritoriul Republicii Moldova. Acest ajutor se stabileste in baza cererii depuse la ANOFM si este in suma de 2775 de lei, reprezentand salariul minim garantat.

Ajutorul se acorda si inclusiv persoanelor de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au un loc de munca, inregistrandu-se la ANOFM li se acorda acest ajutor indiferent de stagiu.

Somerii care sunt deja beneficiari li de garanteaza un plafon minim de 2775 de lei."

·        cererea de solicitare a statutului de somer;

·        cererea de solicitare a ajutorului de somaj;

·        declaratie pe propria raspundere.

Raisa DOGARU, DIRECTOR ANOFM: "Pentru a primi acest ajutor, persoana se poate adresa la o diviziune teritoriala. Pe site-ul ANOFM este lista subdiviziunilor teritoriale, numerele de telefoane si adresele electronice, cu scopul ca cetatenii sa gaseasca o persoana care sa ii consulte pentru ca sa pregateasca documentele pentru a accesa acest drept.

Persoanele pentru a primi ajutor de somaj trebuie sa prezinte un sir de documente.

In primul rand trebuie sa completeze cererea (o gasiti pe site-ul institutiei) si sa o expedieze la o subdiviziune teritoriala in dependenta de domiciliu.

La cerere persoana trebuie sa anexeze copia buletinului si sa prezinte documentul de studiu sau calificare. De asemenea trebuie sa prezinte o declaratie ca nu lucreaza si nu are venituri. Astfel, persoana este inregistrata cu statul de somer. Ulterior, mai depune o cerere pentru acest ajutor de somaj."

Aceste prevederi sunt incluse in proiectul de lege pentru care Guvernul si-a asumat raspundere. Ministrul Sanatatii a tinut sa mentioneze si alte prevederi de ajutor social pentru familiile cu copii si cateva activitati sistate.

Viorica DUMBRAVEANU, MINISTRUL SANATATII, MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE: "Persoanele care sunt beneficiare de ajutor si al caror cuantum este mai mic, nu este necesar sa vina la CNAS pentru plata. Acesta se efectueaza in baza listei oferita de CNAS, din oficiu va fi realizata recalcularea si persoanele vor primi acest ajutor recalculat.

Pentru persoanele care au revenit de peste hotare exista in acest proiect o derogare de la regula generala ca nu este necesar sa aiba un stagiu de 12 luni pentru a beneficia de ajutorul de somaj, este o masura care vine in sustinerea persoanelor care nu au un loc de munca si au nevoie de un venit.

Alta masura care este garantata pentru familiile cu copii este ajutorul social. Se prevede majorarea venitului lunar minim garantat pana la 1300 de lei.

O alta masura prevazuta de sustinere in mod special a familiilor care au in componenta sa copii, se determina majorarea cuantumului de venit lunar minim garantat pentru copil de la 50 la 75%. Majorarea este pentru fiecare copil care este in familie. Actualmente avem peste 15 mii de familii beneficiare, dar de facto sunt circa 34 mii de copii, familiile carora sunt beneficiari de ajutor social. Aceasta masura va purta pentru copii un caracter permanent si dupa starea de urgenta.

Pe perioada de urgenta sunt foarte multe persoane care urmeaza sa-si stabileasca dreptul la ajutorul social, dar nu pot prezenta anumite date cu privire la venituri. Acest proiect prevede ca peroanele care sunt in imposibilitate de a prezenta documente care probeaza veniturile, anumite date cu privire la terenurile agricole, la componenta familiei, este necesar sa completeze o declaratie pe propria raspundere vizavi de autenticitatea datelor pe care le prezinta, ele vor fi validate de structurile teritoriale si in baza lor va fi stabilit dreptul la ajutorul social.

Pe perioada starii de urgenta se suspenda activitatile de interes comunitar care erau prestate de persoanele beneficiare de ajutor social apte de munca, nu se vor realiza evaluarea autenticitatii datelor a familiilor beneficiare si tot nu vom verifica corectitudinea utilizarii ajutorului social, pentru ca starea de urgenta presupune masurile de prevenire si control pentru Covid-19, limitarea la maxim a contactului si iesirile persoanelor, iar persoanele au nevoie de surse de venit, de masuri de protectie sociala de aceea s-a impus si aceste reglementari."