Ministrii s-au adunat in sedinta. Pe ordinea de zi au fost 26 de subiecte.

Publicat:06.03.2024, 10:05

UPDATE Sedinta s-a incheiat.

UPDATE A fost aprobat proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.158/2008 cu privire la functia publica si statutul functionarului public, Legii nr.544/1995 privind statutul judecatorului, Legea nr.59/2007 privind statutul si organizarea activitatii grefierilor din instantele judecatoresti, Legii nr.3/2016 privind Procuratura, Legii nr.288/2016 privind functionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne).

UPDATE A fost aprobat proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 39 din Legea nr. 436/2006 privind administratia publica locala.

UPDATE A fost aprobat proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 4 din Legea fondului de sustinere a populatiei nr. 827/2000.

UPDATE A fost aprobat proiectul de hotarare privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 1104/2002 cu privire la Centrul National Anticoruptie si la amendamentul la respectivul proiect de lege.

UPDATE A fost aprobat proiectul de hotarare cu privire la transferul unor unitati de personal din cadrul Aparatului Presedintelui Republicii Moldova in cadrul Institutiei Publice Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului Republicii Moldova .

UPDATE A fost aprobat proiectul  de hotarare cu privire la alocarea mijloacelor financiare privind acoperirea cheltuielilor legate de intretinerea si activitatea centrelor de plasament temporar pentru persoane refugiate.

UPDATE A fost aprobat proiectul de hotarare cu privire la initierea negocierilor si aprobarea semnarii Memorandumului de intelegere tripartit dintre Ministerul Mediului din Republica Moldova, Societatea silvica a fondului de depozit si consignatie si Agentia Franceza de Dezvoltare.

UPDATE A fost aprobat proiectul de hotarare cu privire la aprobarea semnarii Acordului de facilitate de credit dintre Republica Moldova si Agentia Franceza pentru Dezvoltare nr. CMD 1009 01 J.

UPDATE A fost aprobat proiectul de hotarare pentru aprobarea proiectului de lege privind suspendarea Tratatului cu privire la fortele armate conventionale in Europa, semnat la Paris la 19 noiembrie 1990.

UPDATE A fost aprobat proiectul de hotarare pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul cu privire la stabilirea si plata indemnizatiei zilnice pentru copii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 378/2018.

UPDATE A fost aprobat proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Listei jurisdictiilor si a regiunilor autonome care nu implementeaza standardele internationale de transparenta.

UPDATE A fost aprobat proiectul de hotarare pentru aprobarea Programului national privind bolile rare pentru anii 2024-2028.

UPDATE A fost aprobat proiectul  de hotarare de hotarare cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2024-2027.

UPDATE A fost aprobat proiectul  de hotarare cu privire la aprobarea Programului national privind asigurarea respectarii drepturilor omului pentru anii 2024-2027.

UPDATE A fost aprobat proiectul de hotarare pentru aprobarea Programului cu privire la implementarea obligatiei privind renovarea cladirilor autoritatilor administratiei publice centrale de specialitate pentru anii 2024-2026.

UPDATE A fost aprobat proiectul de hotarare cu privire la aprobarea semnarii Acordului de imprumut dintre Republica Moldova si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare privind realizarea Proiectului „Interconectarea retelelor de energie electrica dintre Republica Moldova si Romania, Faza II”.

UPDATE A fost aprobat proiectul de hotarare cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 66/2008 privind protectia indicatiilor geografice, denumirilor de origine si specialitatilor traditionale garantate.

UPDATE A fost aprobat proiectul de hotarare cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Registrului arheologic national si modificarea unor acte normative.

UPDATE A fost aprobat proiectul de hotarare cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Acordului privind Programul de schimburi pentru studii universitare in Europa Centrala (CEEPUS IV), semnat la Varsovia la 20 septembrie 2023.

UPDATE A fost aprobat proiectul de hotarare cu privire la aprobarea proiectului de lege privind actiunile climatice.

UPDATE A fost aprobat proiectul de hotarare cu privire la aprobarea proiectului Codului silvic.

UPDATE A fost aprobat proiectul de hotarare cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.273/1994 privind actele de identitate din sistemul national de pasapoarte.

UPDATE A fost aprobat proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (in domeniul controlului de stat asupra activitatii de intreprinzator).

UPDATE A fost aprobat proiectul de hotarare cu privire la aprobarea proiectului de lege privind organizarea si functionarea camerelor agricole

UPDATE Sedinta a inceput

1 Cu privire la resursele umane

2 (L) - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (din domeniul educatiei) (numar unic 1047/MEC/2023)dl Dan Perciun

3 (L) - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului de lege privind organizarea si functionarea camerelor agricole (numar unic 937/MAIA/2023)dl Vladimir Bolea

4 (L) - Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (in domeniul controlului de stat asupra activitatii de intreprinzator) (numar unic 859/MDED/2023)dl Dumitru Alaiba

5 (L) - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.273/1994 privind actele de identitate din sistemul national de pasapoarte (numar unic 744/CS/ASP/2023)dl Mircea Esanu

6 (L) - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului Codului silvic (numar unic 873/MM/2023)dna Iordanca -Rodica Iordanov

7 (L) - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului de lege privind actiunile climatice (numar unic 63/MM/2024) UEdna Iordanca -Rodica Iordanov

8 (L) - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Acordului privind Programul de schimburi pentru studii universitare in Europa Centrala (CEEPUS IV), semnat la Varsovia la 20 septembrie 2023 (numar unic 184/MAE/MEC/2024)dl Dan Perciun

9 (L) – Proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Registrului arheologic national si modificarea unor acte normative (numar unic 817/MC/2023) dl Sergiu Prodan

10 (L) - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 66/2008 privind protectia indicatiilor geografice, denumirilor de origine si specialitatilor traditionale garantate (numar unic 1021/AGEPI/2023)dl Eugeniu Rusu

11 (HG) - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea semnarii Acordului de imprumut dintre Republica Moldova si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare privind realizarea Proiectului „Interconectarea retelelor de energie electrica dintre Republica Moldova si Romania, Faza II” (numar unic 194/MEn/2024)dl Victor Parlicov

12 (HG) - Proiect de hotarare pentru aprobarea Programului cu privire la implementarea obligatiei privind renovarea cladirilor autoritatilor administratiei publice centrale de specialitate pentru anii 2024-2026 (numar unic 1020/MEn/2023)dl Victor Parlicov

13 (HG) - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Programului national privind asigurarea respectarii drepturilor omului pentru anii 2024-2027 (numar unic 36/CS/2024)dl Artur Mija

14 (HG) - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2024-2027 (numar unic 1084/MF/2023)dl Petru Rotaru

15 (HG) - Proiect de hotarare pentru aprobarea Programului national privind bolile rare pentru anii 2024-2028 (numar unic 1098/MS/2023)dna Ala Nemerenco

16 (HG) - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Listei jurisdictiilor si a regiunilor autonome care nu implementeaza standardele internationale de transparenta (numar unic 199/MJ/2024)dna Veronica Mihailov-Moraru

17 (HG) - Proiect de hotarare pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul cu privire la stabilirea si plata indemnizatiei zilnice pentru copii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 378/2018 (numar unic 115/MMPS/2024)dl Alexei Buzu

18 (L) - Proiect de hotarare pentru aprobarea proiectului de lege privind suspendarea Tratatului cu privire la fortele armate conventionale in Europa, semnat la Paris la 19 noiembrie 1990 (numar unic 116/MAE/MA/2024)dl Anatolie Nosatii

19 (HG) – Proiect de hotarare cu privire la aprobarea semnarii Acordului de facilitate de credit dintre Republica Moldova si Agentia Franceza pentru Dezvoltare nr. CMD 1009 01 J (numar unic 141/MF/2024)dl Petru Rotaru

20 (HG) - Proiect de hotarare cu privire la initierea negocierilor si aprobarea semnarii Memorandumului de intelegere tripartit dintre Ministerul Mediului din Republica Moldova, Societatea silvica a fondului de depozit si consignatie si Agentia Franceza de Dezvoltare (numar unic 203/MM/2024)dna Iordanca-Rodica Iordanov

21 (HG) - Proiect de hotarare cu privire la alocarea mijloacelor financiare privind acoperirea cheltuielilor legate de intretinerea si activitatea centrelor de plasament temporar pentru persoane refugiate (numar unic 183/MMPS/2024)dl Alexei Buzu

22 (HG) - Proiect de hotarare cu privire la transferul unor unitati de personal din cadrul Aparatului Presedintelui Republicii Moldova in cadrul Institutiei Publice Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului Republicii Moldova (numar unic 73/CS/2024)dl Artur Mija

23 (A) - Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 1104/2002 cu privire la Centrul National Anticoruptie si la amendamentul la respectivul proiect de lege (IL 476/2023)dna Veronica Mihailov-Moraru

24 (A) - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 4 din Legea fondului de sustinere a populatiei nr. 827/2000 (IL 47/2024)dl Alexei Buzu

25 (A) - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 39 din Legea nr. 436/2006 privind administratia publica locala (IL 30/2024)dna Veronica Mihailov-Moraru

26 (A) - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.158/2008 cu privire la functia publica si statutul functionarului public, Legii nr.544/1995 privind statutul judecatorului, Legea nr.59/2007 privind statutul si organizarea activitatii grefierilor din instantele judecatoresti, Legii nr.3/2016 privind Procuratura, Legii nr.288/2016 privind functionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne) (IL 421/2023)dna Veronica Mihailov-Moraru