Curtea Constitutionala ii raspunde candidatului PAS care a declarat ca urmeaza sa depuna la CC incalcarile depistate in procesul electoral. Astfel, cei de la CC atentioneaza ca doar instanta de judecata poate examina contestatiile privind desfasurarea alegerilor din 13 noiembrie 2016.

Publicat:14.11.2016, 14:53

Curtea Constitutionala aduce la cunostinta opiniei publice urmatoarele precizari privind procedurile de confirmare a rezultatelor alegerilor pentru functia de Presedinte al Republicii Moldova:

Potrivit articolului 135 lit.e) din Constitutie, Curtea Constitutionala confirma rezultatele alegerilor pentru functia de Presedinte al Republicii Moldova.

În acest sens, în conformitate cu prevederile articolului 110 din Codul electoral, rezultatele alegerilor sunt totalizate de catre Comisia Electorala Centrala într-un proces-verbal. În termen de 3 zile de la data semnarii, procesul-verbal de totalizare a rezultatelor alegerilor se prezinta Curtii Constitutionale pentru confirmare.

Potrivit articolului 111 din Codul electoral, în termen de 10 zile de la primirea actelor de la Comisia Electorala Centrala, dar nu mai devreme de solutionarea definitiva de catre instantele de judecata a contestatiilor depuse conform procedurilor stabilite de legislatie, Curtea Constitutionala confirma sau infirma, printr-un aviz, legalitatea alegerilor.

Din prevederile legale în vigoare, rezulta explicit ca toate contestatiile privind încalcarile electorale urmeaza a fi solutionate exclusiv de catre instantele de judecata, acestea nefiind de competenta Curtii Constitutionale. La rândul sau, Curtea va putea sa se pronunte asupra confirmarii rezultatelor alegerilor doar dupa epuizarea tuturor litigiilor în instantele de drept comun.

Pornind de la prevederile legale enuntate si având în vedere termenele restrânse de contestare, Curtea atentioneaza alegatorii si concurentii electorali asupra competentei exclusive a instantelor de drept comun de a examina contestatiile privind organizarea si desfasurarea alegerilor, în conformitate cu prevederile Codului electoral.